I dagens läge heter det besökare, eller gillningar, eller likes.

Bortsett från böjningen i den svenska versionen av det sistnämnda så har dessa ord nog troligen alltid kunnat ses ha stor betydelse för oss människor. Allt sedan vi hade egna revir på savannen eller hade en egen bostad så har besök kanske varit viktiga för oss. Möjligen är det dock så att det under savanntiden i och för sig inte var besöken som var viktiga, då hade vi möjligen redan våra grupper av släktingar och familjemedlemmar att sluta oss till. Under senare tider blev det allt viktigare att klara sig själv, att få ett eget arbete och med det istället kunna bjuda hem en kär vän till sitt hem. Nästa steg presenterades alltså i denna första mening. Nu ska omtyckandet gärna sättas i relation till en digital miljö där människor helst ska besöka i stora mått. Denna gång inte kanske alltid på grund av sociala anledningar, däremot av överlevnadsmässiga. Allt fler lever idag på en blogg som en av sina huvudkällor till inkomst. Om det förr hette att hålla ihop för att överleva mot verkliga fysiska hot så heter det idag att kunna överleva mot potentiella sociala hot mot trygghet och bekvämlighet. Det vill säga en helt ny bild.

Överleva på sociala medier

Överleva på sociala medier

Hur ska den som då vill överleva på sociala medier göra. Jo, det första tipset skulle kunna sägas vara, intresse. En person som strålar intresse får gärna med sig andra. Med intresse kan du lättare utstråla en syn på att du vet vad du håller på med, i och med flyt för det du pratar eller skriver om. En annan sak kan såklart vara att gilla det sätt en ska uttrycka sig på. En blogg kanske oftast rör det skriftliga uttryckssättet varför en kanske bör vara mycket intresserad av detta också. Med intresse kommer motivation och så också kunskap och färdighet. För att kunna sälja in något till andra som intressant kan det dock krävas mer än bara text. Enligt attitydforskning så tar människor lättare till sig ett budskap om de har motivation och förmåga att ta till sig ett budskap. Här kan bilder tänkas vara ett väldigt bra sätt för att försöka sammanfatta budskapet till vill förmedla i texten, vilket kan göra det lättare att sen förstå den. Människor gillar också enkelhet och sammanhang, vi har en tendens att vilja göra informationsintagning och beslut så fort som möjligt. Detta eftersom det sparar oss energi. I och med detta kan det vara bra att tydligt förklara fördelar i det du skriver, argumenterar för eller tipsar om. Människor som symboliserar värme och ödmjukhet för andra har också lätt att bli omtyckt. Detta kan såklart vara en fördel om budskap ska förmedlas. Forskning inom socialpsykologi visar just att vi har högre förtroende för människor vi tycker om och dras till dessa. Till detta sistnämnda kan också sägas att det skulle kunna gå att använda på andra sätt, genom att referera ens egna ord till andra omtyckta personer i allmänhet.  

Back to Top